Nowy Dwór Gdański - informacje


17.607
mieszkańców Nowego Dworu
8.662
mężczyzn
8.945
kobiet

2.675
w wieku przedprodukcyjnym

11.386
w wieku produkcyjnym

3.546
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

65
zawarto małżeństw

131
urodzeń

191
zgonów

-60
przyrost naturalny
miasto Nowy Dwór Gdański
dochody

90.458.336
wydatki

89.525.528
struktura wydatków Nowego Dworu

2.051.187
2,291%
Rolnictwo i łowiectwo

2.182.658
2,438%
Transport i łączność

6.034.998
6,741%
Administracja publiczna

4.505.643
5,033%
Turystyka

8.538.652
9,538%
Gospodarka mieszkaniowa

25.908
0,029%
Działalność usługowa

145.516
0,163%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.146.828
1,281%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

775.871
0,867%
Obsługa długu publicznego

22.080.978
24,664%
Oświata i wychowanie

172.623
0,193%
Ochrona zdrowia

5.221.795
5,833%
Pomoc społeczna

130.814
0,146%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

969.361
1,083%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.234.629
5,847%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.844.047
2,060%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

813.396
0,909%
Kultura fizyczna i sport

27.650.620
30,886%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-10-03 19:01
REKLAMA
pogoda Nowy Dwór Gdański
11.9°C
wschód słońca: 06:49
zachód słońca: 18:15
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nowym Dworze

kiedy
2022-10-28 18:00
miejsce
Żuławski Ośrodek Kultury, Nowy...
wstęp biletowany